Whakaputaina Ōu Whakaaro

Have your say!

Fill out the Tumu Kaituna 14 Owners Survey now.

Survey here

Tēnā koutou!

He uiui tēnei mā ngā uri o Te Tumu Kaituna 14.

Koinei te huarahi e mōhio ai ngā Kaitiaki ki ō koutou whakaaro mō ngā take nunui, ā, hei reira whakariterite ai i ngā whāinga mo te whenua, mā tātou hoki ngā uri.

He mea nui ki a mātou ō koutou whakaaro kia pai ai ā mātou mahi whakahaere, whakawhanake.

Ka nui ngā mihi.

This is a survey for owners of Te Tumu Kaituna 14.

It will give the Trustees valuable feedback on a range of important points so owners can have a say in the direction of this project.

We value your input and will take into account your comments when making decisions about the whenua.

Announcement hui 3