Owners’ Pānui – December 2023

Owners’ Pānui – December 2023

Tēnā rā koutou katoa! Hei tīmatanga, me tangi ō tātou mate. Haere koutou, haere, haere, haere! Engari anō tātou kua mahue nei, me te pōnānā ki te whakakīkī i ngā whāwhārua! Me mihi tonu ki a rātou i tuku mai i te whenua hei tūranga mō tātou. Kei wareware nā wai mā i...